Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 30 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Schouw en De Wit Vervallen verbod op godslastering (32.203)

- 32203, F

De commissie bespreekt een conceptbrief als reactie op de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 15 juli 2014 over de uitvoering van de motie-Schrijver c.s. inzake de bescherming van godsdienstige gevoelens (EK 32203, E herdruk). Zij besluit een licht gewijzigde versie in de vergadering van 7 oktober 2014 te laten terugkeren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren