Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 30 september 2014
1.
33891

Wet langdurige zorg

Op 7 oktober 2014 zal het ministerie van VWS een technische briefing over het wetsvoorstel verzorgen. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 oktober 2014.

De commissie besluit in verband hiermee de inbreng voor het nader voorlopig verslag van wetsvoorstel 32402 (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) aan te houden tot een nader te bepalen datum.

Op verzoek van de commissievoorzitter zullen de bewindspersonen van VWS het spoedeisend karakter van de VWS-voorstellen (brief minister V&J van 16 september 2014 (34000, A) en bijlage) nader toelichten en prioriteren.

2.
33168

Voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Dupuis), PvdA (Postema), CDA (Flierman), SP (Reuten), D66 (Scholten), GroenLinks (Ganzevoort)en ChristenUnie (Kuiper).

Het lid Scholten (D66) vraagt aandacht voor de mogelijke samenhang met wetsvoorstel 33362 (Wet verbod verticale integratie). Het lid Dupuis (VVD) overweegt de Afdeling advisering van de Raad van State om voorlichting te vragen ten aanzien van een onderdeel van het wetsvoorstel.

3.
T01800 - Toezegging reduceren regeldruk

Brief - met bijlagen - van de minister van VWS van 18 juli 2014 (33253, K)

De commissie stelt de brief in reactie op de brief van de minister van VWS (33253, K) ongewijzigd vast.

4.
T01805 - In kaart brengen kostenstijgingen zorgsector

Brief van 1 september 2014 in reactie op de rappelbrief van 29 juli 2014 (verslag schriftelijk overleg 33750 XVI, C)

De commissie houdt de bespreking van de brief aan tot 7 oktober 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer