Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 30 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33.168)

-
33168

Voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Dupuis), PvdA (Postema), CDA (Flierman), SP (Reuten), D66 (Scholten), GroenLinks (Ganzevoort)en ChristenUnie (Kuiper).

Het lid Scholten (D66) vraagt aandacht voor de mogelijke samenhang met wetsvoorstel 33362 (Wet verbod verticale integratie). Het lid Dupuis (VVD) overweegt de Afdeling advisering van de Raad van State om voorlichting te vragen ten aanzien van een onderdeel van het wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer