Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 30 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 (33.988)

-
33891

Wet langdurige zorg

Op 7 oktober 2014 zal het ministerie van VWS een technische briefing over het wetsvoorstel verzorgen. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 oktober 2014.

De commissie besluit in verband hiermee de inbreng voor het nader voorlopig verslag van wetsvoorstel 32402 (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) aan te houden tot een nader te bepalen datum.

Op verzoek van de commissievoorzitter zullen de bewindspersonen van VWS het spoedeisend karakter van de VWS-voorstellen (brief minister V&J van 16 september 2014 (34000, A) en bijlage) nader toelichten en prioriteren.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer