Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 7 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32.550)

-
32550

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Van Hijum Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 4 november 2014.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman