Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 7 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 (33.771)

- 33692

Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

De commissie besluit de behandeling van de wetsvoorstellen 33692 en 33771 aan te houden in afwachting van een door de regering in de nota naar aanleiding van het verslag aangekondigd wijzigingsvoorstel. Voorts besluit de commissie aan de regering schriftelijk te vragen wat de gevolgen zijn van het aanhouden van wetsvoorstel 33771.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer