Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (34.003)

-
Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 2 oktober 2014 inzake modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren