Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging voorwaarden inkoopregeling AOW over een achterliggende periode en wijziging berekening en periodieke aanpassing bijstandsnormen voor pensioengerechtigden (33.928)

-
33928

Wijziging voorwaarden inkoopregeling AOW over een achterliggende periode en wijziging berekening en periodieke aanpassing bijstandsnormen voor pensioengerechtigden

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 4 november 2014.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren