Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 14 oktober 2014
1.
33902

Wijziging artikel 11.7a Telecommunicatiewet (cookiebepaling)

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 28 oktober 2014.

2.
33947

Elektronische toestemming sportvisserij

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 4 november 2014.

3.
33910

Wet opheffing bedrijfslichamen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schaap), PvdA (Koning), CDA (Terpstra), PVV (Van Beek), SP (Reuten), D66 (Backer) en CU (Ester).

4.
Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

Brief van de ministers van EZ en I&M van 26 september 2014 (Kamerstukken 1/2 33561, A/11)

De commissie besluit op 28 oktober 2014 inbreng te leveren voor een schriftelijk overleg met de regering.

5.
MKB-financiering

Brief - met bijlagen - van de ministers van EZ en van Financiƫn van 8 september 2014 (33750 XIII, J)

De commissie besluit de regering schriftelijk te vragen eind 2016 de Kamer te informeren over de voortgang van de financiering van het MKB.

6.
T01920 - Transitie technologische topinstituten (TTI's)

Brief van de minister van EZ van 3 oktober 2014 (34000 XIII, C) inzake transitie TTI's

De commissie besluit nadere vragen te stellen aan de regering. Een conceptbrief zal per mail aan de commissie worden voorgelegd.

7.
T01807 - Horizonbepaling subsidieregelingen

Brief van de minister-president van 8 oktober 2014 in reactie op de rappelbrief van 29 juli 2014 (verslag schriftelijk overleg 34000 III, A)

De commissie besluit toezegging T01807 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer