Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 14 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt (32.842)

-
Rondvraag

Ter voorbereiding op het debat over wetsvoorstel 32842 - strafbaarstelling voorbereiding illegale henepteelt besluit de commissie schriftelijk nog een enkele vraag voor te leggen aan de minister van Veiligheid en Justitie


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren