Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 14 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2014 (33.750 VI)

- 33750 VI, AC

De commissie stemt in met de conceptbrief op basis van inbreng van de CDA-fractie (Franken) en de SP-fractie (Quik-Schuijt), en besluit deze brief als commissiebrief te sturen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren