Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 oktober 2014
1.
33891

Wet langdurige zorg

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Grave), PvdA (Barth), CDA (Flierman), PVV (Frijters-Klijnen), SP (Slagter-Roukema), D66 (Scholten), GroenLinks (Ganzevoort) en ChristenUnie (Kuiper). De commissie overweegt het voorstel - onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling - op 25 november 2014 plenair te behandelen.

2.
Spoedeisende wetsvoorstellen

Brief minister VWS van 3 oktober 2014 (34000 XVI, A)

De commissie overweegt wetsvoorstel 33362 (Wet verbod verticale integratie) - onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, inclusief tijdige ontvangst van de gevraagde voorlichting van de Raad van State - op 9 december 2014, gezamenlijk met wetsvoorstel 33168 (Voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer