Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33.168)

- Spoedeisende wetsvoorstellen

Brief minister VWS van 3 oktober 2014 (34000 XVI, A)

De commissie overweegt wetsvoorstel 33362 (Wet verbod verticale integratie) - onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, inclusief tijdige ontvangst van de gevraagde voorlichting van de Raad van State - op 9 december 2014, gezamenlijk met wetsvoorstel 33168 (Voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer