Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 (33.988)

-
33891

Wet langdurige zorg

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Grave), PvdA (Barth), CDA (Flierman), PVV (Frijters-Klijnen), SP (Slagter-Roukema), D66 (Scholten), GroenLinks (Ganzevoort) en ChristenUnie (Kuiper). De commissie overweegt het voorstel - onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling - op 25 november 2014 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer