Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 28 oktober 2014
1.
34000, C

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van een notitie over tweekamerstelsels; Miljoenennota 2015

De commissie concludeert dat het initiatief met betrekking tot de behandeling van de notitie over tweekamerstelsels (34000, C) bij het College van Senioren ligt en besluit de notitie niet te behandelen.

2.
33239

Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 20 januari 2015 plenair te behandelen.

3.
33978

Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 18 november 2014 te houden.

4.
34017

Reparatiewet WNT

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 4 november 2014.

5.
33673

Grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 11 november 2014 te houden.

6.
33946

Wet maximering pensioengevend loon Appa

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 4 november 2014.

7.
Mededelingen en informatie

Reeds aangemeld voor een gesprek met de commissie Dijkhoff van de Tweede Kamer hebben zich de leden Franken (CDA), Gerkens (SP), De Graaf (VVD), Strik (GL) en De Vries (PvdA).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman