Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 28 oktober 2014
1.
33902

Wijziging artikel 11.7a Telecommunicatiewet (cookiebepaling)

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Bröcker), de PvdA (Koning), het CDA (Franken), de SP (Gerkens) en GroenLinks (Vos).

2.
33910

Wet opheffing bedrijfslichamen

De commissie besluit op 18 november 2014 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, stelt de commissie voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel te houden op 2 december 2014.

3.
Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

Brief van de ministers van EZ en I&M van 26 september 2014 (Kamerstukken 1/2 33561, A/11)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van de SP (Meijer), D66 (Van Boxtel) en GroenLinks (Vos). De conceptbrief wordt per e-mail verspreid onder de leden van de commissie

4.
Toezegging versturen quick-scan aan de Kamer

Brief van de staatssecretaris van EZ van 21 oktober 2014 inzake de aanbieding van het rapport 'Trends in ammoniakconcentraties en -emissies; een quick scan' (verslag schriftelijk overleg 33669, H)

De commissie besluit de brief op 4 november 2014 opnieuw te agenderen, om te bezien of er behoefte is aan schriftelijk overleg met de regering. Daarnaast besluit de commissie de toezegging als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer