Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 (33.988)

-
34000 XV, A

brief van de minister en staatssecretaris van SZW van 17 oktober 2014 inzake enkele spoedeisende wetsvoorstellen die niet voor het herfstreces zijn aanvaard door de Tweede Kamer

De commissie besluit de regering nog enkele vragen voor te leggen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren