Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 28 oktober 2014




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Dienstenwet (31.579)

-
32264 / 31579, H

De commissie neemt het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 oktober 2014 over de evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren