Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 28 oktober 2014
1.
33983

Invoeringswet Jeugdwet

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen. De continuïteit van de jeugdzorg blijft punt van aandacht.

2.
33891

Wet langdurige zorg

De commissie besluit op 4 november 2014 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

3.
33362

Wet verbod verticale integratie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Dupuis), PvdA (Beuving), CDA (Flierman), PVV (Frijters-Klijnen), SP (Slagter-Roukema), D66 (Scholten), GroenLinks (Ganzevoort) en ChristenUnie (Kuiper).

De commissie bespreekt op 4 november 2014 de wijze van plenaire behandeling, die onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling is voorzien voor 9 december 2014.

4.
33168

Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg

De commissie besluit op 11 november 2014 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

De commissie bespreekt op 4 november 2014 de wijze van plenaire behandeling, die onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling is voorzien voor 9 december 2014.

5.
33791

Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

6.
Motie-Flierman c.s. inzake continuïteit onafhankelijke cliëntondersteuning (33841, N)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 15 oktober 2014 in reactie op onder meer de motie-Flierman c.s. (33841, R en bijlage)

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van VWS van 15 oktober 2014 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer