Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 28 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 (33.988)

-
33891

Wet langdurige zorg

De commissie besluit op 4 november 2014 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer