Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 4 november 2014
1.
32476

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver Annuleren enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel op 27 januari 2015 te houden.

2.
32550

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Van Hijum Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Huijbregts-Schiedon), PvdA (Koole), CDA (Franken), SP (Meijer) en SGP (Holdijk).

3.
33946

Wet maximering pensioengevend loon Appa

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van het CDA (Lokin-Sassen).

4.
34017

Reparatiewet WNT

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

5.
Begrotingsdebat in 2014?

De commissie verwacht vooralsnog geen behoefte te hebben aan een begrotingsdebat; op het moment dat de desbetreffende wetsvoorstellen bij de Eerste Kamer liggen, neemt zij daarover een formele beslissing.

6.
T01969

Toezegging Positie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag (33.344)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 oktober 2014 inzake wetsvoorstel gewetensbezwaarde ambtenaren (33344, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezegging als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman