Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 4 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Positie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag (33.344) (T01969)

-
T01969

Toezegging Positie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag (33.344)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 oktober 2014 inzake wetsvoorstel gewetensbezwaarde ambtenaren (33344, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezegging als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman