Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 4 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herschikken gronden voor asielverlening (33.293)

-
T01489 en T01802

Herschikken gronden voor asielverlening; Implementatie terugkeerrichtlijn

Naar aanleiding van de brief van de minister van V&J d.d. 21 oktober 2014 in reactie op het toezeggingenrappel besluit de commissie om de status van de toezegging met nummer T01802 ongewijzigd te laten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren