Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging voorwaarden inkoopregeling AOW over een achterliggende periode en wijziging berekening en periodieke aanpassing bijstandsnormen voor pensioengerechtigden (33.928)

-
33928

Wijziging voorwaarden inkoopregeling AOW over een achterliggende periode en wijziging berekening en periodieke aanpassing bijstandsnormen voor pensioengerechtigden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de VVD-fractie (Beckers).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren