Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 (33.988)

-
Rondvraag

Het lid Beckers (VVD) geeft aan zeer geïnteresseerd te zijn in het antwoord van de minister op de door de commissie op 3 november 2014 verzonden brief inzake de spoedeisendheid van enkele wetsvoorstellen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren