Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33.168)

-
Wijze van plenaire behandeling wetsvoorstellen 33168 en 33362

Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling stelt de commissie voor op 8 en/of 9 december 2014 de wetsvoorstellen 33362 (Wet verbod verticale integratie) en 33168 (Wet vergroten investingsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg) afzonderlijk plenair te behandelen en daarbij te beginnen met wetsvoorstel 33362.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer