Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 (33.988)

-
33891

Wet langdurige zorg

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Frijters-Klijnen), SP (Slagter-Roukema) en GroenLinks (Ganzevoort). De commissie zal de staatssecretaris van VWS een korte schriftelijke reactie toezenden naar aanleiding van de brief van 3 november 2014 (33891, H).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer