Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 11 november 2014
1.
33991

Verplichtingen voor aanbieders van programmadiensten

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 18 november 2014.

2.
33917

Wet op de bedrijveninvesteringszones

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af doen als hamerstuk.

3.
34062

Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 18 november 2014.

4.
33692

Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

De commissie besluit dit punt op 18 november 2014 opnieuw te agenderen.

5.
33913

Implementatie richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiƫntie

De commissie stelt voor het wetsvoorstel op 10 februari 2015 plenair te behandelen.

6.
Oprichting ROM-Zuidvleugel

Brief van de minister van EZ van 7 november 2014 (32637, A)

De commissie besluit dit onderwerp op 18 november 2014 opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer