Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 november 2014
1.
33957

Wijziging bekostiging financieel toezicht

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Knip), PvdA (Postema), CDA (Terpstra) en D66 (Backer).

2.
33964

Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Knip), PvdA (Postema), CDA (Terpstra), D66 (Backer), GroenLinks (De Boer) en ChristenUnie (Ester).

3.
33615

Goedkeuring belastingverdrag met Duitsland

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Essers) en PvdA (Sent).

4.
33918

Wijzigingswet financiële markten 2015

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

5.
Verslag van de voorbereidingsgroep budgetrecht Eerste Kamer

De voorbereidingsgroep doet verslag van haar werkzaamheden. De commissie besluit de door de voorbereidingsgroep gedane aanbevelingen ten aanzien van de uitoefening door de Eerste Kamer van haar budgetrecht binnen het kader van Europees semester door te geleiden aan het College van Senioren.

6.
Brief van de minister van Financiën d.d. 10 november 2014 inzake beantwoording vragen ter voorbereiding op de Algemene Financiële Beschouwingen

Het Lid Reuten (SP) levert inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering.

7.
CVII, L

Brief van de minister van Financiën d.d. 6 november 2014 inzake beantwoording vragen over het Nederlandse Ontwerpbegrotingsplan

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

8.
Terugkoppeling parlementaire conferentie 'The impact of globalisation on taxation', Londen, 30 oktober 2014

De voorzitter van de commissie doet verslag van de bijeenkomst.

9.
Rondvraag

Het Lid Reuten (SP) verzoekt om het behandelschema voor het Belastingplan 2015 c.a. andermaal te circuleren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren