Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015 (33.918)

-
33918

Wijzigingswet financiële markten 2015

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren