Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 11 november 2014
1.
33816

Langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Swagerman), PvdA (Ter Horst), CDA (Lokin-Sassen), SP (Quik-Schuijt), GroenLinks (Strik), ChristenUnie (Kuiper) en SGP (Holdijk).

2.
33685

Verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

3.
32398

Wet forensische zorg

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 6 november 2014 waarin hij ingaat op een aantal materi├źle punten die van de zijde van de Kamer aan de orde zijn gesteld tijdens de eerste termijn van het nadien geschorste debat over het onderhavige wetsvoorstel op 1 april 2014. De commissie besluit naar aanleiding van deze brief in schriftelijk overleg te treden met de regering.

4.
34000 VI, B en C

De commissie neemt kennis van het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de brief van de staatssecretaris van 4 november 2014. Zij besluit deze te betrekken bij de begrotingsbehandeling V&J (34000 VI).

5.
Voorbereiding deskundigenbijeenkomst over bezuinigingen op de rechtshulp en toegang tot de rechter

De commissie stelt het programma voor de deskundigenbijeenkomst vast.

6.
34000 VI, D

De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 28 oktober 2014 inzake de voortgang van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) voor kennisgeving aan. Geen van de fracties wenst in dit stadium in schriftelijk overleg te treden met de regering.

7.
Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van het verzoek van het College van Senioren om oog te hebben voor de planningsopgave van de plenaire agenda in de laatste twee vergaderweken in december 2014. Zij houdt evenwel vast aan haar eerder gedane voorstel om het debat over de begrotingsstaat Veiligheid en Justitie 2015 (34000 VI) op 15/16 december 2014 te houden, zodat fracties de uitkomsten van de op 24 november 2014 geplande deskundigenbijeenkomst over de bezuinigingen op de rechtshulp en de toegang tot de rechter alsmede van het plenaire debat in de Tweede Kamer over 34000 VI, voorzien op 25/26/27 november 2014, bij hun inbreng kunnen meenemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren