Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33.168)

-
33168

Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Dupuis), PvdA (Postema), CDA (Flierman), SP (Reuten), D66 (Scholten) en ChristenUnie (Kuiper).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer