Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 18 november 2014
1.
33991

Verplichtingen voor aanbieders van programmadiensten

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2.
34062

Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

Mede achtslaande op de wetsvoorstellen 33692 en 33771 brengt de commissie blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

3.
33771

Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013

Mede achtslaande op de wetsvoorstellen 33692 en 34062 en gelet op het door de commissie voor V&J op 8 juli 2014 uitgebrachte eindverslag, stelt de commissie voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

4.
33692

Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

Na kennisneming van de nota naar aanleiding van het verslag en achtslaande op de wetsvoorstellen 33771 en 34062, stelt de commissie voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

5.
33910

Wet opheffing bedrijfslichamen

De fracties van VVD (Schaap), PvdA (Koning) en CDA (Terpstra) leveren een gezamenlijke inbreng voor het nader voorlopig verslag. Tevens wordt inbreng geleverd door de fractie van de SP (Reuten).

6.
Energie-efficiƫntie in de industrie

Brief - met bijlage - van de minister van Economische Zaken van 13 november 2014 (33913, F)

De commissie besluit op 25 november 2014 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

7.
Oprichting ROM-Zuidvleugel

Brief van de minister van EZ van 7 november 2014 (32637, A)

De commissie stelt een brief vast aan de minister van Economische Zaken.

8.
Inventarisatie themabijeenkomsten ambassadeursconferentie 29 januari 2015

De commissie inventariseert de mogelijke voorstellen voor themabijeenkomsten voor de ambassadeursconferentie van 29 januari 2015.

9.
Mededelingen en informatie

Onder voorbehoud van afronding van de behandeling van wetsvoorstel 33979 (verantwoorde groei melkveehouderij) door de Tweede Kamer, stemt de commissie in met het aanbod van het ministerie van Economische Zaken op 25 november 2014 een technische briefing te verzorgen over dit wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer