Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 18 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 (33.771)

- 34062

Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

Mede achtslaande op de wetsvoorstellen 33692 en 33771 brengt de commissie blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

- 33771

Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013

Mede achtslaande op de wetsvoorstellen 33692 en 34062 en gelet op het door de commissie voor V&J op 8 juli 2014 uitgebrachte eindverslag, stelt de commissie voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

- 33692

Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

Na kennisneming van de nota naar aanleiding van het verslag en achtslaande op de wetsvoorstellen 33771 en 34062, stelt de commissie voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer