Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 18 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging voorwaarden inkoopregeling AOW over een achterliggende periode en wijziging berekening en periodieke aanpassing bijstandsnormen voor pensioengerechtigden (33.928)

-
33928

Wijziging voorwaarden inkoopregeling AOW over een achterliggende periode en wijziging berekening en periodieke aanpassing bijstandsnormen voor pensioengerechtigden

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren