Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 18 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn consumentenrechten (33.520)

- T01901

Toezegging reparatievoorstel bij Implementatiewet richtlijn consumentenrechten (33.520)

De commissie merkt toezegging T01901 als voldaan aan, nu de regering op 10 november 2014 een reparatiewetsvoorstel bij de Tweede Kamer heeft ingediend (TK 34071, nr. 2).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren