Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 18 november 2014
1.
33362

Wet verbod verticale integratie

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Beuving), CDA (Flierman), SP (Slagter-Roukema), D66 (Scholten) en ChristenUnie (Kuiper).

2.
33891

Wet langdurige zorg

De commissie brengt de eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 25 november 2014.

3.
Oprichting Stichting Jongeren op Gezond Gewicht

Brief van de staatssecretaris van VWS van 7 november 2014 (Kamerstukken 1/2 2014/15, 34080, A/1)

De commissie wenst nadere inlichtingen te ontvangen over de voorgenomen rechtshandeling (artikel 34 Comptabiliteitswet 2001). In verband daarmee zal een conceptbrief worden opgesteld. Alvorens de brief vast te stellen en te verzenden zal de conceptversie per mail aan commissieleden worden voorgelegd.

4.
T01888 - Toezegging Uitvoering PIA's bij scenario's Jeugdwet

Brief van de staatssecretarissen van VWS en V&J van 12 november 2014 (33684, Q)

De commissie besluit de toezegging als openstaand geregistreerd te laten staan. De brief van 12 november 2014 geeft aanleiding tot het stellen van vragen en de commissie besluit op 25 november 2014 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

5.
Inventarisatie themabijeenkomsten ambassadeursconferentie 29 januari 2015

De commissie doet voorstellen voor themabijeenkomsten voor de ambassadeursconferentie van 29 januari 2015.

6.
Rondvraag

a. Naar aanleiding van een vraag van het lid Flierman (CDA) tijdens de commissievergadering van 11 november jl., stelt de commissie vast dat de aangekondigde visie op curatieve zorg in krimpgebieden aanvankelijk zou verschijnen 'voor de zomer' van 2014 (33253, H), vervolgens is uitgesteld tot 'na de zomer' van 2014 (33253, I) en dat thans onduidelijk is wanneer het stuk aan de Kamers zal worden aangeboden.
De commissie besluit dit onderwerp te agenderen zodra nieuwe informatie over het te verwachten tijdstip van publicatie van dit document beschikbaar is.
b. Voorafgaand aan de plenaire behandeling van wetsvoorstel 33891 (Wet langdurige zorg) zal een petitie worden aangeboden. De commissieleden zullen daarvoor nog een uitnodiging ontvangen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer