Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 18 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 (33.988)

-
33891

Wet langdurige zorg

De commissie brengt de eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 25 november 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer