Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 25 november 2014
1.
33934

Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Wijziging Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van het CDA (Lokin-Sassen) en ChristenUnie (Kuiper). De fractie van de SGP sluit zich bij de inbreng van de CDA-fractie aan.

2.
33978

Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Huijbregts-Schiedon), PvdA (Koole), CDA (Van Bijsterveld), SP (Meijer), D66 (Engels), GroenLinks (De Boer) en ChristenUnie (Ester). De fracties hebben geen bezwaar tegen doorgeleiding van de ruwe inbrengen naar het ministerie. De commissie stemt in met een reactietermijn voor het concept voorlopig verslag tot vrijdagochtend, mits de regering dezelfde dag de memorie van antwoord aanlevert.

3.
33659

Afschaffing van de plusregio’s

De commissie brengt eindverslag uit. Zij stelt de Kamervoorzitter voor het plenaire debat op 15/16 december 2014 te houden, zo de Kameragenda dit toelaat.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman