Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 25 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet basisnet (32.862)

- Afwegingskader veiligheidsmaatregelen

Brief van de bewindslieden van I&M van 20 november 2014 in reactie op brief van 8 oktober 2014 (verslag schriftelijk overleg 32862, M)

De commissie constateert dat er geen (volledig) antwoord is gegeven op de gestelde vragen en besluit de vragen nogmaals per brief aan de orde te stellen. In verband met de voor komend voorjaar toegezegde uitwerking van de nota 'Bewust Omgaan met Veiligheid' besluit de commissie voorts tot een mondeling overleg met de bewindslieden van I&M; bij voorkeur te houden in januari 2015.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer