Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 25 november 2014
1.
33168

Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de SP-fractie (Reuten), indien mogelijk voor vrijdag 28 november 2014, 16:00 uur.

2.
Curatieve zorg in krimpregio's en motie-Flierman c.s. (33253, E)

Brief van de minister van VWS van 18 november 2014 (33253, L)

Naar aanleiding van deze brief besluit de commissie op 2 december 2014 nadere vragen te stellen. Inbreng voor een conceptbrief wordt geleverd door het lid Flierman (CDA).

3.
T01800 - Toezegging reduceren regeldruk

Brief - met 3 bijlagen - van de minister van VWS van 18 november 2014 in reactie op brief van 1 oktober 2014 (verslag schirftelijk overleg 33253, M)

De bespreking van de brief in reactie op de toezegging wordt aangehouden tot 2 december 2014.

4.
T01888 - Toezegging Uitvoering PIA's bij scenario's Jeugdwet

Brief van de staatssecretarissen van VWS en V&J van 12 november 2014 (33684, Q)

De commissie besluit op 2 december 2014 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De staf bereidt een korte notitie voor.

5.
Mededelingen en informatie

In verband met het door de commissie gemaakte voorbehoud (33891, B) besluit zij het voorgehangen ontwerpbesluit houdende regels inzake de langdurige zorg (Besluit langdurige zorg) (33891, A) op 2 december 2014 ter bespreking te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer