Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 25 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33.168)

-
33168

Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de SP-fractie (Reuten), indien mogelijk voor vrijdag 28 november 2014, 16:00 uur.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer