Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 (34.000 XV)

- 34000 XV

Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren