Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 2 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Splitsing arrondissement Oost-Nederland in de arrondissementen Gelderland en Overijssel (33.451)

- T01565, T01630 en T01631

Toezegging Directe en constante monitoring arrondissement Oost (32.891)

De commissie bespreekt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 24 november 2014 ter aanbieding van de eerste monitorrapportage arrondissementen Gelderland en Overijssel (EK 33451, C). Zij besluit naar aanleiding daarvan T01565 onder de categorie legisprudentie te registreren, en T01630 en T01631 als voldaan aan te merken, waarbij zij aantekent dat zij de monitors van de arrondissementen in Oost-Nederland nauwlettend blijft volgen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren