Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 9 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)

-
Motie-De Graaf c.s. (C, L) en toezegging T01838

Motie-De Graaf (D66) c.s. over de coördinatie van het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid in het algemeen; Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten; Toezegging Omgaan met besliskader POC (1) ( C )

De uitstelbrief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 1 december 2014 inzake aankondiging brief coördinerende verantwoordelijkheid privatiseringen/verzelfstandigingen (C, X) wordt voor kennisgeving aangenomen.

-
Mededelingen en informatie

Het lid De Graaf (D66) verzoekt de brief van de minister van Economische Zaken over de inzichten van de ministeriële commissie Vernieuwing Publieke Belangen (C, W) te agenderen samen met de nog te ontvangen reactie op de motie-De Graaf c.s. (C, L), toezegging T01838 en de brief van 20 mei 2014 (C, V).

-
Rondvraag

Het lid De Boer (GroenLinks) vraagt naar de afhandeling van wetsvoorstel 33966 door de Tweede Kamer.

Het lid Van Bijsterveld (CDA) verzoekt om de POC-woordvoerders die niet in de commissie zitten te informeren als er POC-onderwerpen op de agenda staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman