Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 9 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanpassing kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen (33.900)

- 33900

Aanpassing kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen

De commissies besluiten de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit te nodigen voor een mondeling overleg van een uur over zijn brief van 28 november 2014 inzake voorbereidend onderzoek wetsvoorstel 33 900 (33900, A). Als datum stellen de commissies 16 december 2014 voor of anders de eerst beschikbare datum in januari 2015.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman