Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 9 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Regelgevingsmonitor (31.700 VI en 31.731, nrs. 1 en 2) (T01069)

-
31731

Integraal wetgevingsbeleid

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering, naar aanleiding van een informatievraag van het lid Reuten over regeldruk/regeldichtheid en in relatie tot toezegging T01069 (regelgevingsmonitor). De staf stelt hiertoe een conceptcommissiebrief op. De conceptbrief wordt op 16 december 2014 in de commissievergadering geagendeerd voor instemming.
Het initiatief tot het aanschrijven van enkele wetenschappers met vragen over regeldichtheid wordt aan de SP-fractie gelaten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren