Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 16 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)

-
32769

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 20 januari 2015.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman