Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 16 december 2014
1.
33902

Wijziging artikel 11.7a Telecommunicatiewet (cookiebepaling)

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Koning) en SP (Gerkens). De fractie van het CDA (Franken) sluit zich aan bij de vragen van de SP.

2.
33947

Elektronische toestemming sportvisserij

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

3.
33979

Wet verantwoorde groei melkveehouderij (verslag schriftelijk overleg 33979, F)

De commissie neemt de brieven van de staatssecretaris van EZ van 11 en 12 december 2014 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer