Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 16 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging artikel 11.7a Telecommunicatiewet (cookiebepaling) (33.902)

-
33902

Wijziging artikel 11.7a Telecommunicatiewet (cookiebepaling)

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Koning) en SP (Gerkens). De fractie van het CDA (Franken) sluit zich aan bij de vragen van de SP.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer